حراج!
40,000 تومان 36,000 تومان
حراج!

تاسیسات مکانیکی و برقی

آب و فاضلاب

25,000 تومان 23,000 تومان
حراج!

تاسیسات مکانیکی و برقی

آتش، ساختمان،ایمنی

24,000 تومان 22,000 تومان
حراج!
20,000 تومان 18,000 تومان
حراج!

تاسیسات مکانیکی و برقی

آسانسور و پله برقی

80,000 تومان 72,000 تومان
حراج!
30,000 تومان 27,000 تومان
حراج!

تاسیسات مکانیکی و برقی

آسایش حرارتی و کیفیت هوای داخل

18,000 تومان 16,000 تومان
حراج!

تاسیسات مکانیکی و برقی

آشنایی با سیستم‌های تهویه مطبوع(۵)

6,500 تومان 6,000 تومان

تاسیسات مکانیکی و برقی

آماده‌سازی آب

4,000 تومان
حراج!
حراج!

تاسیسات مکانیکی و برقی

اتاق تمیز

40,000 تومان 36,000 تومان
حراج!
62,000 تومان 56,000 تومان