مهندس داوودی

مدرک تحصیلی

  • کارشناسی مهندسی مکانیک حرارت و سیالات

سمت در آموزشگاه

  • مدرس آموزشگاه

رزومه کامل

  • کارشناس تاسیسات مکانیکی دانشگاه علوم پزشکی ایران
  • طراح تاسیسات پروژه های بیمارستانی، اداری و آپارتمانی
  • طراحی تاسیسات مکانیکی پروژه بیمارستان ۳۰۰ تختخوابی خاتم الانبیا
  • طراحی تاسیسات مکانیکی پروژه بیمارستان طالقانی آبادان
  • طراحی تاسیسات مکانیکی اتاق های عمل بیمارستان فارابی
  • طراحی تاسیسات مکانیکی پروژه بیمارستان ضیائیان
  • طراحی تاسیسات مکانیکی پروژه آزمایشگاه مرکزی داروسازی تهران
  • طراحی تاسیسات مکانیکی پروژه کتبخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران