مدرک تحصیلی

 • کارشناسی مهندسی عمران

سمت در آموزشگاه

 • مدرس آموزشگاه

رزومه کامل

 • سرپرست واحد برآورد ، پیمان و رسیدگی شرکت مهندسین مشاور نوی
 • مدرس آنالیز و متره برآورد
 • سرپرست اجرای مجتمع مسکونی ۱۰۰ واحدی نیروی دریایی کنارک
 • سرپرست اجرای پادگان سپاه – چابهار
 • سرپرست اجرای بیمارستان ۹۶ تختخوابی چابهار
 • معاون کارگاه و مسئول دفتر فنی کارگاه مجتمع مسکونی ۱۸۰ واحدی باغمیشه تبریزو ماموریت زمستانی در چابهار
 • سرپرست کارگاه مجتمع ورزشی بانوان اردبیل – پایگاه قهرمانی تبریز
 • سرپرست کارگاه غسالخانه شبستر
 • سرپرست نظارت مقیم دانشکده کشاورزی سنندج
 • سرپرست دفتر فنی پادگان اقدسیه تهران
 • سرپرست دفتر فنی پلی کلینیک لبافی نژاد
 • براورد کل پروژه و رسیدگی به صورت وضعیت ها کارخانه کربنات سدیم سمنان
 • براورد کل پروژه ها و برگزاری مناقصه آماده سازی شهر جدید گلبهار مشهد – اماده سازی اراضی ابشار مشهد – مجتمع مسکونی شرق آزادگان مشهد
 • تهیه صورتوضعیت های قطعی پادگان اقدسیه – پلی کلینیک لبافی نژاد – بیمارستان چابهار
 • براورد پروژ ها چندین پروژه اموزشی
 • تهیه صورتوضعیت های موقت و قطعی اداره منطقه ۵ شهرداری کرج و …..
 • تدریس مواد درسی برآورد ، پیمان و رسیدگی دانشگاه تربیت مدرس – دفتر فنی