مدرک تحصیلی

 • کارشناسی مهندسی مکانیک در طراحی جامدات

سمت در آموزشگاه

 • مدرس آموزشگاه

رزومه کامل

 • طراح تاسیسات پروژه های مجموعه های ورزشی و استخرها
 • طراحی و اجرای تاسیسات استخر و مجموعه ورزشی BOT مجموعه ورزشی انقلاب (استخر آفتاب)
 • طراحی و اجرای تاسیسات تصفیه خانه استخر دانشگاه تربیت مدرس
 • طراحی و اجرای تاسیسات تصفیه خانه استخر سپیدارطراحی و اجرای تاسیسات مجموعه ورزشی باران مرودشت به صورت EPC
 • طراحی مجموعه ورزشی آبی پامچال
 • طراحی تاسیسات تصفیه خانه و اجرای تاسیسات گندزدایی به روش ازن هتل اسپیناس پالاس
 • بازسازی و نگهداری از تاسیسات تصفیه خانه ، استخر و موتورخانه مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش
 • طراحی و اجرای تاسیسات استخر و مجموعه ورزشی بیمارستان پیامبران
 • طراحی تاسیات مکانیکی استخر ،و موتورخانه با انرژی خورشیدی بدون استفاده از منبع حرارتی گاز منزل سفیر سوئیس در تهران
 • طراحی و اجرای تاسیسات مکانیکی و برقی تصفیه خانه و استخر های گروه ساختمانی صحیح النسب
 • طراحی و اجرای تاسیسات هوشمند کنترل سیستم تصفیه و گندزدایی استخر دانشگاه غیرانتفاعی لنگرود
 • طراحی و اجرای سیستم گندزدایی و آهن زدایی از آب به وسیله گاز ازن جهت استخر فجر لنگرود
 • مدرس دوره آموزشی مفاهیم طراحی سیستم های تصفیه ،گندزدایی و نگهداری استخر های شنا جهت مهندسان عضو نظام مهندسی آذربایجان غربی-ارومیه ۱۳۹۵
 • مدرس دوره آموزشی آشنایی با طراحی سیستم های تصفیه ،گندزدایی و نگهداری استخر های شنا جهت مهندسان و مجریان استان اصفهان ۱۳۹۴
 • مدرس دوره آموزشی آشنایی با طراحی سیستم های تصفیه ،گندزدایی و نگهداری استخر های شنا جهت مهندسان و مجریان استان یزد- ۱۳۹۶
 • مدرس دوره آموزشی آشنایی با طراحی سیستم های تصفیه ،گندزدایی و نگهداری استخر های شنا جهت مهندسان و مجریان استان مازندران-شهرستان رویان- ۱۳۹۵
 • مدرس دوره آموزشی آشنایی با طراحی سیستم های تصفیه ،گندزدایی و نگهداری استخر های شنا جهت مهندسان و مجریان استان مازندران-شهرستان رویان- ۱۳۹۶
 • مدرس دوره آموزشی آشنایی با طراحی سیستم های تصفیه ،گندزدایی و استخر های شنا جهت مهندسان و مجریان
 • شرکت میرآب آرین –تهران- ۱۳۹۵
 • مدرس دوره آموزشی آشنایی با طراحی سیستم های تصفیه ،گندزدایی و استخر های شنا جهت مهندسان و مجریان
 • شرکت کنترل آب –تهران- ۱۳۹۶
 • مدرس دوره آموزش روش های طراحی و نگهداری از تاسیسات استخر شنا به دعوت دانشگاه فنی و حرفه ای جهت بهره برداران مجموعه های ورزشی کشور.-دانشگاه فنی و حرفه ای-تهران-۱۳۹۶