مدرک تحصیلی

 • کارشناس برق الکترونیک
 • کارشناس ارشد مدیریت

سمت در آموزشگاه

 • مدیر آموزشگاه پیمان گستر

رزومه کامل

 • سرپرست مدلسازی الکتریکال پروژه سوانح سوختگی تهران
 • سرپرست مدلسازی الکتریکال بیمارستان اعصاب و روان شیراز
 • سرپرست طراحی و مدلسازی الکتریکال مرکز دارویی سایت برکت
 • سرپرست طراحی تاسیسات الکتریکال هتل زنجان
 • عضو تیم طراحی الکتریکال پروژه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
 • عضو تیم طراحی و مدلسازی الکتریکال پروژه بیمارستان امام خمینی شهر بامیان افغانستان
 • عضو تیم طراحی و مدلسازی الکتریکال بیمارستان ۵۴۰ تختخوابی کودکان تبریز
 • عضو تیم طراحی الکتریکال پزشکی قانونی کرمان
 • عضو تیم طراحی و مدلسازی الکتریکال پروژه فیروزآبادی شهرری
 • عضو تیم طراحی الکتریکال اورژانس و رایولوژی بیمارستان صنعت نفت
 • عضو تیم طراحی الکتریکال مجتمع فرهنگی هنری بیرجند
 • عضو تیم طراحی الکتریکال سالن اجتماعات ۱۰۰۰ نفری دانشگاه علوم پزشکی سیستان و بلوچستان
 • عضو تیم طراحی الکتریکال دانشگاه پرستاری اسدآباد همدان
 • عضو تیم طراحی الکتریکال ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی سیستان و بلوچستان