مدرک تحصیلی

 • کارشناسی مهندسی مکانیک حرارت و سیالات
 • کارشناس ارشد مهندسی مکانیک تبدیل انرژی

سمت در آموزشگاه

 • مدرس و مدیر دپارتمان تاسیسات مکانیکال

رزومه کامل

 • رئیس هیئت مدیره شرکت پیمان گستر
 • تدوین و مترجم کتاب هندبوک Hvac For Hospital and Clinics
 • مدرس طراحی تاسیسات مکانیکال فضاهای درمانی
 • مدرس نرم افزار های تحت BIM
 • سرپرست تیم مدلسازی پروژه سوانح سوختگی تهران
 • سرپرست طراحی و مدلسازی پروژه فیروزآبادی شهرری
 • سرپرست طراحی و مدلسازی پروژه بیمارستان امام خمینی شهر بامیان افغانستان
 • عضو تیم طراحی تاسیسات بیمارستان شهدای تجریش
 • عضو تیم طراحی تاسیسات اتاق های عمل بیمارستان رضوی مشهد
 • سرپرست تیم مدلسازی بیمارستان اعصاب و روان شیراز
 • طراحی تاسیسات بیمارستان مسیح دانشوری
 • طراحی تاسیسات مکانیکی بیمارستان نفیسی کرمان
 • عضو تیم طراحی بیمارستان طالقانی آبادان
 • عضو تیم طراحی تاسیسات سوختگی اردبیل
 • سرپرست طراحی و مدلسازی مرکز دارویی سایت برکت
 • عضو تیم طراحی تاسیسات مجتمع تفریحی پامچال
 • سرپرست طراحی تاسیسات هتل زنجان
 • سرپرست طراحی تاسیسات دانشگاه آزاد تهران شمال
 • سرپرست مدلسازی موتورخانه مرکز رشد و فناور ی های دارویی تهران
 • سرپرست مدلسازی بیمارستان امام حسین محمد شهر کرج
 • سرپرست طراحی مرکز تولید قرص شرکت سینا درژ چرمشهر
 • سرپرست طراحی تاسیسات سیکلوترون تهران