مدرک تحصیلی

  • کارشناس مهندسی مکانیک از دانشگاه امیرکبیر تهران
  • کارشناس ارشد مهندسی مکانیک از دانشگاه تربیت مدرس تهران
  • دکترای مهندس مکانیک دانشگاه ارومیه

سمت در آموزشگاه

  • مدرس آموزشگاه

رزومه کامل

  • عضو هیأت مدیره شرکت مهندسین مشاور پلمیر
  • مدیر پروژه بیمارستان گل گهر سیرجان _سال ۹۶-۹۸
  • کارشناس تاسیسات پروژه بیمارستان سوختگی  تهران_ سال ۹۵-۹۶
  • کارشناس تاسیسات پروژه شعبه مرکزی بانک پارسیان تهران _  سال ۹۴-۹۵
  • کارشناس تاسیسات شرکت ساختمانی و مهندسی گوپله_ سال  ۸۶ -۹۴

دیدگاه ها

در حال حاضر هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.