گواهینامه آموزشگاه پیمان گستر

نحوه و شرایط اخذ گواهینامه پایان دوره

دوره و کارگاه های حضوری:

  1.  شما پس از اتمام دوره یا کارگاه خود در امتحان پایان دوره شرکت کرده و پس از قبولی در آزمون به شما گواهینامه پایان دوره تقدیم میگردد. پس از گذشت ۵ روز از اعلام نمره قبولی شما میتوانید درخواست گواهینامه خود را در به صورت آنلاین صادر نمایید. گواهینامه توسط آموزشگاه بررسی و پس از گذشت یک هفته تهیه و آماده ارسال است و برای شما ارسال می شود.
  2. قبولی در آزمون به معنای نمره ۸۰ از ۱۰۰ است.
  3. با توجه به زمان کارگاه های آموزشی، برای کارگاه هیچ گونه آزمون پایان دوره وجود ندارد. و شما پس از شرکت در کارگاه به طور کامل میتوانید درخواست مدرک خود را صادر نمایید.

دوره و کارگاه های آنلاین:

  1. در دوره های آنلاین برای شما در انتهای هر فصل تمریناتی در نظرذ گرفته شده است که شما پس از رویت تمام فیلم های همان بخش میتوانید تمرین خود را دانلود و پی از انجام همان تمرین، تمرین خود را آپلود کنید، تمام تمرین ها توسط استاد مربوطه بررسی و موارد آن پاسخ داده خواهد شد. پس از اتمام دوره آنلاین و آپلود کردن تمرین ها، آزمون پایان دوره به صورت آنلاین از شما گرفته میشود، در صورت قبولی در آزمون شما می توانید بعد از گذشت ۵ روز از اعلام نمره قبولی درخواست گواهینامه پایان دوره خود را انجام داده و پس از گذشت یک هفته مدرک شما صادر و ارسال  می شود.
  2.  کارگاه های آنلاین نیز شامل گواهینامه پایان دوره هستند.
  3.  برای کارگاه های آنلاین آزمون آنلاین برگزار می شود و در صورت قبولی در آزمون شما میتوایند درخواست گواهینامه خود را صادر نمایید.

گواهینامه خود را دریافت کنید

نام و نام خانوادگی
لطفا نام و نام خانوادگی خود را واردکنید!
شماره تماس
لطفا شماره تماس خود را وارد کنید!
کدملی
لطفا کد ملی خود را وارد نمایید!
آدرس ایمیل
لطفا آدرس ایمیل خود را وارد کنید!
نام مدرس
لطفا نام مدرس دوره ای که در آن شرکت کرده اید را وارد کنید.
نام دوره
لطفا نام دوره ای که در آن شرکت کردید را واردمنید!
کد دوره شما
لطفا کد دوره را وارد کنید!
نام و نام خانوادگی
لطفا نام و نام خانوادگی خود را واردکنید!
شماره تماس
لطفا شماره تماس خود را وارد کنید!
کدملی
لطفا کد ملی خود را وارد نمایید!
آدرس ایمیل
لطفا آدرس ایمیل خود را وارد کنید!
نام مدرس
لطفا نام مدرس دوره ای که در آن شرکت کرده اید را وارد کنید.
نام دوره
لطفا نام دوره ای که در آن شرکت کردید را واردمنید!
کد دوره شما
لطفا کد دوره را وارد کنید!

مدیران و مدرسان آموزشگاه پیمان گستر