گازهای طبی

اطلاعات کارگاه گاز های طبی

  • ظرفیت دوره ۱۲ نفر

  • سرمایه گذاری: رایگان

  • زمان برگزاری: پنجشنبه، از ساعت ۱۳:۰۰ الی ۱۷:۰۰

  • پیش نیاز و هم نیاز : ندارد

مخاطبین دوره :

دانشجویان مهندس مکانیک و تاسیسات وکارفرمایان، مشاورین و پیمانکارانی که در رشته تاسیسات فعالیت داشته، یا در قسمت های مختلف از جمله طراحی، نظارت و کنترل نقشه های موجود در بیمارستان ها مشغول به کار می باشند.

هدف از تشکیل کارگاه گازهای طبی:

هدف از تشکیل این کارگاه، آشنایی با انواع گاز ها نوع، کاربرد و مقدار مصرف هر گاز است. هدف اصلی از این کارگاه در واقع روش سایزینگ لوله کشی های مختلف گاز طبی است.

آموزش تاسیسات

درکارگاه گاز های طبی چه می آموزیم؟

در این کارگاه، به سه قسمت مهم میپردازیم:

۱. در قسمت اول با سیستم گاز های طبی آشنا میشویم،  این گاز ها  عمدتا به چهار گاز اصلی، اکسیژن، نیتروژن، وکیوم و هوای فشرده تقسیم بندی میشود، ما در گام اول به کاربری و شناخت مفصل هر کدام از گاز ها میپردازیم یعنی به عنوان مثال یاد می گیریم گاز اکسیژن، چه کاربرردی دارد؟ و اساسا برای چه فضاهای استفاده میشود.

۲. در گام دوم به بحث شناخت فضاهای بیمارستانی میپردازیم، ما در این قست راجب نوع فعالیت و کاربری فضاهای بیمارستانی مفصلا صحبت خواهیم کرد، در واقع باید نوع کاربری فضا را بدانی تا بدانی که متناسب با همان کاربری به چه گازهای نیاز دارد.

۳. در قسمت سوم از این کارگاه به مفهوم مقدار فشار و دبی هر کدام از گاز های خواهیم پرداخت، برای سایزینگ  به دو فاکتور مهم، فشار و دبی نیاز داریم ما در گام سوم در خصوص مواردی همچون همزمانی در این سیستم نیز صحبت خواهیم کرد.

برای شرکت در این دوره همین الان اقدام نمایید.

برای شرکت در ا دوره فرم زیر را تکمیل نمایید.

Field is required!
Field is required!
Field is required!
تکمیل این بخش الزامیست