معرفی به ارگان ها وشرکت های مناسب

معرفی به ارگان و شرکت ها به صورت امکان پذیرد؟

واحد آموزشی پیمان گستر که فعالیت خود را در سال ۱۳۹۷ آغاز کرده است با درنظر گرفتن فاصله موجود میان عرصه علمی و عملی (بازار کار و دانشگاه) درصدد کاهش و از بین بردن این فضای خالی است و با بهره گیری از توانمندی و دانش علمی و عملی کارشناسان و فعالان این بخش به ویژه استادان دانشگاهی دارای دانش،تخصص و تجربه،سرفصل های آموزشی مختلفی را ارائه کرده است تا با تکیه بر دانش و تجربه مبتنی بر فن آوری در این مسیر به حرکت خود ادامه دهد.

علاوه بر آن تعامل دوسویه با شرکت های خصوصی و دولتی فعال، توانمندی دیگر گروه آموزشی پیمان گستر است و این امکان وجود دارد دانشجویان پس گذراندن دوره های مختلف در صورت احراز شرایط اولیه، به این موسسات معرفی شده و از این طریق رتبه علمی و تجربی خود را ارتقا دهند زیرا ما بر این باوریم که دانشجویان امروز ما، همکاران فردای ما هستند.

آیا هر فردی میتواند توسط آموزشگاه پیمان گستر به ار گان ها و شزکت ها معرفی شود؟

خیر – ابتدا شما باید گواهینامه پایان دوره های متناسب با رشته خود را دریافت نمایید. پس از دریافت فرم درخوایت معرفی برای اشتغال به کار پر مینمایید آموزشگاه پیمان گستر جلسه حضوری با شما برگزار مینمایید و با داشتن شروط اخلاقی و آموزشی شما توسط آموزشگاه به سازمان های مختلف معرفی می شوید.

آیا دوره های حضوری و آنلاین برای معرفی به ارگان ها تاثیر دارد؟

آموزشگاه پیمان گستر در ماه تعداد مشخصی را به سازمان و ارگان های مختلف معرفی مینماید، اولویت افرادی است که در دوره های حضوری شرکت کرده اند، حدودا  ۷۵ درصد معرفی شوندگان از دوره های حضوری و ۲۵ درصد از دوره های آنلاین آموزشگاه پیمان گستر انتخاب می شوند

و به هیچ عنوان این طور نیست فردی که در دوره های آنلاین شرکت میکنند، به ارگان ها معرفی نمی شوند.

تمام مراحل معرفی به سازمان ها و شرکت های مختلف چقدر زمان میبرد؟

ما سعی کردیم اعداد واقعی را به شما بگوییم تا شما هم بتوانید نسبت به همان زمان برنامه ریزی داشته باشید.

آموزشگاه پیمان گستر با توجه به ارتباط های کاری که در این خصوص با شرکت های مختلف برقرار کرده است، این زمان نسبت به سال ۹۸ کاهش داده است،

شما پس از پرکردن فرم درخواست اشتغال به کار پس از گذشت یک هفته با شما جهت تایید صلاحیت اخلاقی تماس گرفته میشود، در صورت تایید صلاحیت اخلاقی شما ماکزیمم طی مدت یک ماه به شرکت های مختلف معرفی می شوید.

البته دوستانی بوده اند که ظرف مدت یک هفته هم معرفی شده اند، ولی مدت یک ماه ماکزیمم است.