جلسه مشاوره و معرفی دوره ها

آیا برای تمام دوره های نیاز به جلسه مشاوره است؟

برای دانش پژوهانی که قبل تر خود در رشته تخصصی خود فعالیت داشته و با قابلیت های هر دوره آشنا هستند و میدانند که  کدام دوره را برایشان مفید است، توصیه نمی شود.
اما برای دانشجویان عزیزی که نسبت به دوره های ارایه شده و فهرست آن ها تسلط کاملی نداشته توصیه می شود حتما در جلسه مشاوره شرکت و در جلسه مشاوره نسبت به توانایی و رشته تخصصیتان بهتون دوره های مورد نیاز در باز کار معرفی میشود.

هزینه جلسه مشاوره چقدر است؟ و توسط چه شخصی مشاوره صورت می پذیرد؟

هزینه جلسه مشاوره برای کلیه عزیزان رایگان است.

متناسب با رشته تخصصیتان با مدیر دپارتمان مشاوره صورت میپزیرد.

آیا واقعا جلسه مشاور ضرورت دارد؟

در واقع این جلسه بابت این است که خیلی از عزیزان دانشجو نمی دانند که رشته تخصصیشان چه زیر شاخه ای دارد، به عنوان مثال فردی با رشته مکانیک به جلسه مشاوره مراجعه نموده و نرم افزار رویت را برای انتخاب کرده تا در دوره مدلسازی با نرم افزار رویت شرکت نمایید در صورتی که خود نرم افزار پیش نیاز ها و هم نیازهای را دارد، ممکن است شما بدون مشاوره در یک دوره شرکت نمایید و در انتهای دوره متوجه بشوید که اصلا در این تایم از تجربه شما نباید در این دوره شرکت میکردید، و بهره کافی را از دوره مورد نظرتان نبرید، در واقع در جلسه مشاوره شما به صورت رایگان از تجربه چندین ساله مشاور کنننده استفاده می نماید.

آیا بدون تایید جلسه مشاوره نمیتوانیم در دوره ای شرکت نمایید؟

شما میتوانید در هر دوره ای که فکر  میکنید برایتان مفید است شرکت نمایید ولی مسله اصلی این است که ما به شما کمک می کنیم که  دورهای را که مناسب تر است شرکت نمایید، و بهره بهتری را از دوره مد نطرتان ببرید.

جلسه مشاوره حتما باید به صورت حضوری باشد؟

خیر، شما میتوانید فرم مربوط به درخواست جلسه مشاوره را تکمیل نمایید  و نوع جلسه آنلاین را وارد نمایید، در طول حداکثر یک هفته با شما تماس حاصل میشود.