شروع به اشتغال

آیا معرفی به منزله کارآموزی است؟

دانش پژوهانی که برای افزایش تجربه و ارتقاء بیشتر خود به آموزشگاه پیمان گستر مراجعه میکنند در واقع در سمت های که متناسب با تجربه شان است معرفی میشود( در صورت درخواست خودشان )
دانش پژوهانی که در دوران دانشگاه و یا تازه فارغ التحیلان به ما مراجعه میکنند جهت کارآموزی به شرکت های مختلف معرفی میشوند، و پس اردوران کارآموزی نسبت به توانایی های و سابقه خود در طی دوران کارآموزی استخدام می شوند.

آیا پس از معرفی، حقوق دریافت میکنیم؟

آموزشگاه پیمان گستر صرفا معرفی شما را به سازمان ها و ارگان های مختلف به عهده دارد، و درخصوص مسایل مالی و شرایط کار شما باید مدیران سرکت ها صحبت داشته باشید

چه سمتی در معرفی شما در نظر گرفته می شود؟

در سال اخیر افراد با توانایی های مختلف به شرکت های مختلف در سمت های مختلف معرفی شده اند، شما پس از تایید صلاحیت اخلاقی و آموزشی آموزشگاه پیمان گستر، فرمی جهت معرفی شرکت ها توسط شما باید تکمیل گردد، شما نسبت به سابقه، تجربه، نرم افزار های که آموخته اید، دوره های که طی کردهاید و…. سمت های مختلفی را خواهید داشت.

آیا بدون تایید جلسه مشاوره نمیتوانیم در دوره ای شرکت نمایید؟

شما میتوانید در هر دوره ای که فکر  میکنید برایتان مفید است شرکت نمایید ولی مسله اصلی این است که ما به شما کمک می کنیم که  دورهای را که مناسب تر است شرکت نمایید، و بهره بهتری را از دوره مد نطرتان ببرید.