آشنایی با آمورزشگاه پیمان گستر

آشنایی با آموزشگاه پیمان گستر، امکان دارد شما از راه های مختلف نظیر مراجعه به سایت یا معرفی دوستان و یا در دانشگاه ها به ما مراجعه کرده باشید با توجه به محوریت  بر مسایل فرهنگی ومشکلاتی از قبیل نبود باز کار کافی و مناسب برای فارغ التحصیلان، از دانشگاه های مختلف، اکثر هزینه های تبلیغات به رفع مسایل فوق و آماده سازی بستر علمی و آشنایی با شرکت های مختلف، جهت ارجاع دوستانی که پس از گزراندن دوره های مزتبط موفق بوده اند صرف شده است، از همین رو شما می توانید در صورت صلاح دید خود و تایید ما، آموزشگاه پیمان گستر را به دوستان و همکاران خود معرفی نمایید.

چگونه میتوانیم آموزشگاه پیمان گستر را به دوستانمان معرفی کنیم؟

از این رو شما میتوانید به بخش حساب کاربری خود مراجعه نموده و در قسمت دعوت از دوستان، شماره تماس همکاران و دوستانتان را وارد نمایید. و از این رو آموزشگاه پیمان گستر از آن حضرات جهت شرکت در دوره های معرفی شده دعوت به عمل میآورد.

آیا با معرفی دوستان خود به آموزشگاه پیمان گستر تخفیف شامل ما میشود؟

بله – ضمن تشکر از اطمینان شما به مجموعه پیمان گستر،  ۱۰ درصد مبلغ همان دوره های که به دوستان خود معرفی کرده اید به حساب کاربریتان لحاظ میگردد. و شما میتوانید با استفاده از این موضوع در دوره های که تمایل دارید با تخفیف بیشتری شرکت نمایید.

برای دوستانمان که به آموزشگاه پیمان گستر معرفی میشوند، تخفیف لحاظ میگردد؟

بله – همکاران و دوستانی که توسط شما به مجموعه پیمان گستر معرفی میگردند، از ۱۰ درصد تخفیف در همان دوره بهره مند میشوند.